RADA OSIEDLA „ESPERANTO” w kadencji 2022-2025 
1. Tomasz Stasiak – Przewodniczący RO
2. Artur Cieślak – Zastępca Przewodniczącego RO
3. Małgorzata Stasiak – Sekretarz RO
4. Lidia Fornalska

Kontakt z Radą Osiedla przez e-mail: esperanto@smmila.pl