RADA OSIEDLA “ESPERANTO”
KADENCJA 2018-2021

1.    Michał Braun –       Przewodniczący Rady Osiedla
2.    Lidia Fornalska –       Zastępca Przewodniczącego
3.    Tomasz Stasiak –       Sekretarz
4.    Jadwiga Stypułkowska
5.    Marianna Kowalczyk
6.    Artur Cieślak
7.    Łukasz Muszyński