Kontakt


Spółdzielnia Mieszkaniowa “MIŁA”
ul. Anielewicza 23A, 01-026 Warszawa
NIP: 525-000-69-05

Numery kont:
dla wpłat czynszowych: 22 1240 2063 1111 0000 0200 6655
dla innych wpłat (m.in. wadia): 11 1240 6247 1111 0000 4977 5152

Sekretariat – wejście “A” pok. 12
tel. 22 838 10 24, faks: 22 838 73 61

e-mail: sekretariat@smmila.pl

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

poniedziałek: 1300 – 1700
wtorek: 830 – 1200
środa: Dzień wewnętrzny – bez przyjęć interesantów
czwartek: 0900 – 1300
piątek: 0830 – 1100

KASA:

poniedziałek: 1300 – 1700
czwartek: 0900 – 1300

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI / SEKRETARIAT:

poniedziałek: 800 – 1800
wtorek: 800 – 1600
środa: 800 – 1600
czwartek: 800 – 1600
piątek: 800 – 1400

Inspektor Ochrony Danych
Małgorzata Gajewska-Prekurat
tel. 22 887 27 05
e-mail: iod@smmila.pl


Dział Techniczny – wejście “B” pok. 4
Bogusława Kotowska – Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Gierak, Henryk Pazik – tel. 22 838 62 38
e-mail: dzial.techniczny@smmila.pl


Dział Księgowości:
e-mail: ksiegowosc@smmila.pl


Czynsze, windykacja – wejście „B” pok. 2 i 3
Wiesława Kwapińska – tel. 22 838 20 35
Informacja o opłatach czynszowych:
e-mail: w.kwapinska@smmila.pl


Dział Finansowy – wejście “B” pok. 5
Teresa Kosińska, tel. 22 636 19 33
Informacja o rozliczeniach wody:
e-mail: t.kosinska@smmila.pl


Dział Eksploatacji (administratorki) – wejście “B” pok. 1
Barbara Bocianowska, Elżbieta Kućma – tel. 22 838 10 45
e-mail: d.eksploatacji@smmila.pl


Dział Zasobów i Lokali Użytkowych – wejście “A” pok. 7
Jan Jurkiewicz, tel. 22 887 27 05
e-mail: l.uzytkowe@smmila.pl


Dział Organizacyjno – Samorządowy – wejście “A” pok. 8
Małgorzata Gajewska-Prekurat, tel. 22 887 27 05


Dział Członkowsko-Mieszkaniowy – wejście “A” pok. 9
Adriana Nowacka, tel. 22 838 20 34
e-mail: d.czlonkowsko-mieszkaniowy@smmila.pl


Rada Nadzorcza – wejście “A” pok. 11
tel. 22 838 10 24
e-mail: rada.nadzorcza@smmila.pl