Wzory pism i wniosków do pobrania:

Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego S.M. “MIŁA”
POBIERZ

Wniosek o wydanie kopii danych osobowych (nagrania z monitoringu) S.M. “MIŁA”
POBIERZ

Oświadczenie osoby uprawnionej do odbioru kopii danych osobowych (nagrania z monitoringu) S.M. “MIŁA”
POBIERZ

Oś1: Oświadczenie do naliczania opłat czynszowych
POBIERZ

Oś2: Oświadczenie do naliczania opłat czynszowych w przypadku aktualizacji liczby osób zamieszkujących lokal
POBIERZ

Oświadczenie do przetargu dotyczące gotowości do zawarcia aktu notarialnego o ustanowienie i przeniesienie własności lokalu
POBIERZ

Wniosek o rozłożenie na raty niedopłaty z rozliczenia wody
POBIERZ

Wniosek o rozłożenie na raty niezapłaconych zobowiązań
POBIERZ