Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

1. Danuta Makowska – Prezes Zarządu

2. Zofia Bobrowska – Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych