Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “MIŁA”

  1. Danuta Makowska – Prezes Zarządu
  2. Zofia Bobrowska – Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych