Regulamin korzystania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” 

 POBIERZ


Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów ciepła dostarczanego na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”.

POBIERZ


Regulamin użytkowania miejsc postojowych administrowanych i zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową “MIŁA” :

POBIERZ


Regulamin korzystania z garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulamin najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej “MIŁA”

POBIERZ


Regulamin przeprowadzenia przetargu na lokale mieszkalne, do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, albo najem

POBIERZ


Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy

POBIERZ


Regulamin udostępniania oraz wykonywania kserokopii dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej “MIŁA”

POBIERZ


Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MIŁA”

POBIERZ


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

POBIERZ


Ustawa o własności lokali

POBIERZ


Ustawa prawo spółdzielcze

POBIERZ


Zasady najmu pomieszczeń użytkowych

POBIERZ


ZALOGUJ SIĘ ABY ZOBACZYĆ POZOSTAŁE