Regulamin korzystania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” 

 POBIERZ


Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów ciepła dostarczanego na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”.

POBIERZ


Regulamin użytkowania miejsc postojowych administrowanych i zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MIŁA” :

POBIERZ


Regulamin korzystania z garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulamin najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulamin udzielania zamówień w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulamin przeprowadzenia przetargu na lokale mieszkalne, do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, albo najem, w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” w Warszawie

POBIERZ


Regulamin udostępniania oraz wykonywania kserokopii dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”

POBIERZ


Regulamin użytkowania lokali i porządku domowego w zasobach zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „MIŁA”

POBIERZ


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

POBIERZ


Ustawa o własności lokali

POBIERZ


Ustawa prawo spółdzielcze

POBIERZ


Zasady najmu pomieszczeń użytkowych

POBIERZ


ZALOGUJ SIĘ ABY ZOBACZYĆ POZOSTAŁE