RADA OSIEDLA „SMOCZA” w kadencji 2022-2025 

1.   BEATA MARIA GORCZYCA – Przewodnicząca Rady Osiedla
2. WALDEMAR BARAŃSKI – Sekretarz
3.  ELŻBIETA PRZYBYSZ – Członek Rady Osiedla

Kontakt z Radą Osiedla przez e-mail: smocza@smmila.pl