Dzielnica Wola zajmuje powierzchnię ok. 19,26 km2. Zamieszkuje ją ok. 137,4 tys. mieszkańców (dane wg GUS z 2013 r.). Charakteryzowana dzielnica przekształca się od kilku lat z ośrodka przemysłowego w centrum biznesu, handlu i usług o czym świadczą liczne nowo powstające prestiżowe inwestycje. Znaczna część terenów została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Modernizacji oraz naprawie ulegają też najważniejsze trasy komunikacyjne. Duża liczba autobusów i tramwajów, usytuowanie dworców PKP Warszawa Gdańska oraz PKP i PKS Warszawa Zachodnia sprawiają, że komunikacja z pozostałymi dzielnicami stolicy jest bardzo dobra. Wola pełna jest również terenów zielonych, rekreacyjnych, takich jak: Park Sowińskiego, Park Powstańców, Park Moczydło, Lasek na Kole czy Park Szymańskiego. Wola jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy. Wolę możemy umownie podzielić na dwie części. Pierwsza z nich zlokalizowana jest bliżej centrum, pomiędzy Al. Jana Pawła II i ulicami Towarową i Okopową (są to tereny o zabudowie typu komercyjnego). Druga jej część z kolei ciągnie się na zachód od ulic Towarowej i Okopowej. Tam pojawia się coraz więcej nowych projektów mieszkaniowych przy jednocześnie znaczącym udziale obiektów komercyjnych. W obu tych częściach przeważają budynki 4-6 kondygnacyjne o charakterze postindustrialnym z lat 50 i 60-tych XX wieku.

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” położona jest w północno-wschodniej części dzielnicy Wola, w odległości około 3,5 km od ścisłego centrum miasta w regionie Muranów i bezpośrednio graniczy od strony północnej z ulicą Stawki, zaś od południowej z ulicą Pawią.  Przy ulicach Al. Jana Pawła II, Anielewicza i Smocza znajdują się liczne obiekty handlowe i usługowe. W bezpośredniej bliskości znajdują się duże centra handlowe, tj. “KLIF” oraz „ARKADIA”. Aleja Jana Pawła II oraz ulica Okopowa to jedne z głównych arterii dzielnicy Wola, zapewniające dogodne połączenie komunikacyjne z centrum miasta i pozostałymi dzielnicami. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz liczne punkty handlowo-usługowe.

Spółdzielnia składa się z 5 osiedli jako wewnętrznych jednostek administracyjnych, tj.: Osiedle Anielewicza, Osiedle Esperanto, Osiedle Niska, Osiedle Smocza oraz Osiedle Stawki. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne 10-cio i 5-cio kondygnacyjne, szkoła oraz przedszkole. Osiedla są ciche, charakteryzują się dużą ilością zieleni, blisko jest też ujęcie wody oligoceńskiej. Konstrukcję nośną budynków stanowią żelbetowe ramy typu H z wypełnieniem blokami z betonu komórkowego. Stropy wykonane są z prefabrykowanych płyt kanałowych typu “Żerań”.

Zasoby Spółdzielni przedstawiają się następująco:
–  budynki mieszkalne   33
–  lokale mieszkalne      2759
–  lokale użytkowe         47
–  lokale niemieszkalne  2
–  ciągi garażowe          12 (149 garaży)

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi:
– według stanu na dzień 31.12.2013 r.    102.195,89 m2 w tym: SM „Miła” 63.844,15 m2.

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi:
–  według stanu na dzień 31.12.2013 r.    96.393,00 m2 w tym: SM „Miła” 63.869,06 m2

Ogółem Spółdzielnia według stanu na dzień 31.12.2013 r. posiadała uregulowany tytuł prawny do 63.844,15 m2 natomiast w stosunku do nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości o powierzchni 1.582,00 m2 toczy się postępowanie administracyjne mające na celu ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Budynki znajdujące się w zasobach Spółdzielni w większości zostały oddane pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku są jednak systematycznie modernizowane z uwzględnieniem współcześnie stosowanych technologii i materiały dostępnych w całej palecie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Podnosi to standard budynków a co za tym idzie także komfort życia mieszkańców.