Dzielnica Wola zajmuje powierzchnię ok. 19,26 km2. Zamieszkuje ją ok. 137,4 tys. mieszkańców (dane wg GUS z 2013 r.). Charakteryzowana dzielnica przekształca się od kilku lat z ośrodka przemysłowego w centrum biznesu, handlu i usług o czym świadczą liczne nowo powstające prestiżowe inwestycje. Znaczna część terenów została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Modernizacji oraz naprawie ulegają też najważniejsze trasy komunikacyjne. Duża liczba autobusów i tramwajów, usytuowanie dworców PKP Warszawa Gdańska oraz PKP i PKS Warszawa Zachodnia sprawiają, że komunikacja z pozostałymi dzielnicami stolicy jest bardzo dobra. Wola pełna jest również terenów zielonych, rekreacyjnych, takich jak: Park Sowińskiego, Park Powstańców, Park Moczydło, Lasek na Kole czy Park Szymańskiego. Wola jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy. Wolę możemy umownie podzielić na dwie części. Pierwsza z nich zlokalizowana jest bliżej centrum, pomiędzy Al. Jana Pawła II i ulicami Towarową i Okopową (są to tereny o zabudowie typu komercyjnego). Druga jej część z kolei ciągnie się na zachód od ulic Towarowej i Okopowej. Tam pojawia się coraz więcej nowych projektów mieszkaniowych przy jednocześnie znaczącym udziale obiektów komercyjnych. W obu tych częściach przeważają budynki 4-6 kondygnacyjne o charakterze postindustrialnym z lat 50 i 60-tych XX wieku.

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIŁA” położona jest w północno-wschodniej części dzielnicy Wola, w odległości około 3,5 km od ścisłego centrum miasta w regionie Muranów i bezpośrednio graniczy od strony północnej z ulicą Stawki, zaś od południowej z ulicą Pawią.  Przy ulicach Al. Jana Pawła II, Anielewicza i Smocza znajdują się liczne obiekty handlowe i usługowe. W bezpośredniej bliskości znajdują się duże centra handlowe, tj. „KLIF” oraz „ARKADIA”. Aleja Jana Pawła II oraz ulica Okopowa to jedne z głównych arterii dzielnicy Wola, zapewniające dogodne połączenie komunikacyjne z centrum miasta i pozostałymi dzielnicami. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz liczne punkty handlowo-usługowe.

Spółdzielnia składa się z 5 osiedli jako wewnętrznych jednostek administracyjnych, tj.: Osiedle Anielewicza, Osiedle Esperanto, Osiedle Niska, Osiedle Smocza oraz Osiedle Stawki. W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne 10-cio i 5-cio kondygnacyjne, szkoła oraz przedszkole. Osiedla są ciche, charakteryzują się dużą ilością zieleni, blisko jest też ujęcie wody oligoceńskiej. Konstrukcję nośną budynków stanowią żelbetowe ramy typu H z wypełnieniem blokami z betonu komórkowego. Stropy wykonane są z prefabrykowanych płyt kanałowych typu „Żerań”.

Zasoby Spółdzielni przedstawiają się następująco:
–  budynki mieszkalne   33
–  lokale mieszkalne      2759
–  lokale użytkowe         47
–  lokale niemieszkalne  2
–  ciągi garażowe          12 (149 garaży)

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi:
– według stanu na dzień 31.12.2013 r.    102.195,89 m2 w tym: SM „Miła” 63.844,15 m2.

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi:
–  według stanu na dzień 31.12.2013 r.    96.393,00 m2 w tym: SM „Miła” 63.869,06 m2

Ogółem Spółdzielnia według stanu na dzień 31.12.2013 r. posiadała uregulowany tytuł prawny do 63.844,15 m2 natomiast w stosunku do nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości o powierzchni 1.582,00 m2 toczy się postępowanie administracyjne mające na celu ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Budynki znajdujące się w zasobach Spółdzielni w większości zostały oddane pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku są jednak systematycznie modernizowane z uwzględnieniem współcześnie stosowanych technologii i materiały dostępnych w całej palecie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Podnosi to standard budynków a co za tym idzie także komfort życia mieszkańców.

WYKAZ BUDYNKÓW SM „MIŁA”
L.p Adres posesji Kod pocztowy Administrator budynku
 
OSIEDLE „ANIELEWICZA”
1. Anielewicza 23 01-026 Barbara Bocianowska
2. Anielewicza 25 01-026
3. Anielewicza 27 01-026
4. Smocza 16 01-027
5. al. Jana Pawła II 55 01-024
 
OSIEDLE „SMOCZA”
6. Anielewicza 18 01-032 Elżbieta Kućma
7. Anielewicza 18 A 01-032
8. Anielewicza 20 01-032
9. al. Jana Pawła II 59 01-031
10. Smocza 20 01-034
11. Smocza 20 A 01-034
12. Smocza 22 A 01-034
 
OSIEDLE „ESPERANTO”
13. Esperanto 9 01-049 Barbara Bocianowska
14. Esperanto 18 01-049
15. Esperanto 18 A 01-049
16. Esperanto 20 01-049
17. Miła 37 01-050
18. Smocza 21 01-051
 
OSIEDLE „NISKA”
19. Miła 14 01-037 Elżbieta Kućma
20. Miła 16 01-037
21. Miła 18 01-037
22. Niska 17 01-036
23. Niska 19 01-036
24. Niska 21 01-036
25. Niska 23 01-036
26. al. Jana Pawła II 65 01-024
27. Smocza 26 01-041
 
OSIEDLE „STAWKI”
28. Niska 18 01-036 Barbara Bocianowska
29. al. Jana Pawła II 67 01-038
30. Smocza 30 01-041
31. Stawki 19 01-040
32. Stawki 21 01-040
33. Okopowa 43 01-059 Elżbieta Kućma