RADA NADZORCZA
KADENCJA 2019 – 2022

1.  Adam Jakubowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Artur Cieślak – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Anna Kwitkiewicz-Zaborska – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Tomasz Stasiak – Przewodniczący Komisji GZM
5. Paweł Żerdziński – Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Samorządowej
6. Anna Kubajek – Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej
7. Ewa Szczepańska – Członek Komisji GZM
8. Tomasz Majerowski – Członek Komisji GZM
9.  Ewa Mieczkowska – Członek Komisji Rewizyjnej
10. Marianna Kowalczyk – Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej