RADA NADZORCZA
KADENCJA 2019 – 2022

1. Jan Lach – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Przewodniczący Komisji Organizacyjno-Samorządowej
2. Anna Kwitkiewicz-Zaborska – Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Artur Cieślak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Stanisław Krysztofiak – Członek Komisji GZM
5. Adam Jakubowski  
6. Marianna Kowalczyk – Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej
7. Anna Kubajek – Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej
8. Ewa Szczepańska – Członek Komisji GZM
9. Tomasz Majerowski – Członek Komisji GZM
10. Ewa Mieczkowska – Członek Komisji Rewizyjnej
11. Tomasz Stasiak – Członek Komisji GZM
12. Paweł Żerdziński – Członek Komisji Organizacyjno-Samorządowej