Walne Zgromadzenie to najwyższy organ Spółdzielni działający w oparciu o

1.      art. 36 – art.  42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. Prawo spółdzielcze

2.      art. 8³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (ze zmianami)

3.      § 41 do § 59 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” z czerwca 2018 r.

Ponieważ Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim przedstawicieli Spółdzielni zachęcamy wszystkich Członków S.M. „MIŁA” do aktywnego w uczestnictwa w obradach i wyrażania swojego zdania w najistotniejszych sprawach dotyczących naszej małej społeczności.