Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że wszystkie osoby przebywające na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” znajdują się w zasięgu aktywnego systemu rejestracji obrazu (monitoringu wizyjnego). Rejestracja przebiega z poszanowaniem prawa do prywatności mieszkańców naszej Spółdzielni. Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego. Uprzejmie przypominamy, że w Spółdzielni obowiązuje Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” dostępny w zakładce DOKUMENTY > REGULAMINY