Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię

 POBIERZ


Polityka prywatności

 POBIERZ


Klauzula informacyjna z art 13 RODO dla pełnomocników, ekspertów i pomocy prawnej na Walnym Zgromadzeniu

 POBIERZ


Klauzula informacyjna z art 13 RODO dla osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe

 POBIERZ


Klauzula informacyjna z art 14 RODO dla osób, których dane pozyskaliśmy z innych źródeł

 POBIERZ


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 POBIERZ


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie zdalnego odczytu wodomierzy

 POBIERZ


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 POBIERZ


Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania przetargowego

 POBIERZ


Klauzula informacyjna dla firm i osób współpracujących ze Spółdzielnią

 POBIERZ


Klauzula informacyjna dla najemców

 POBIERZ