RADA OSIEDLA „STAWKI” w kadencji 2022-2025
1. Beata Stolarczyk – Przewodnicząca RO
2. Urszula Lipińska – Wiceprzewodnicząca RO
3. Adam Jakubowski – Sekretarz RO

Kontakt z Radą Osiedla przez e-mail: stawki@smmila.pl