Działalność Rady Osiedla „STAWKI” została zawieszona na podstawie § 89 Statutu S.M. „MIŁA”. Wszelkie sprawy związane z osiedlem należy kierować na adres: sekretariat@smmila.pl