RADA OSIEDLA “STAWKI”
KADENCJA 2018-2021

Działalność Rady Osiedla „Stawki” została zawieszona na podstawie § 5 ust. 6 oraz § 6 ust. 4 Regulaminu Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA”