RADA OSIEDLA „NISKA” w kadencji 2022-2025
1. Krzysztof Żukowski – Przewodniczący RO
2. Hubert Stanik – Zastępca Przewodniczącego RO
3. Ludwika Bogobowicz – Sekretarz RO
4.  Helena Iwańczuk

Kontakt z Radą Osiedla przez e-mail: niska@smmila.pl