A1k/ 8 grudnia, 2022

Sezon jesienno-zimowy to czas trudny dla osób starszych, przewlekle chorych, ubogich
i w kryzysie bezdomności. Apelujemy o szczególną uważność  i troskę o potrzebujących.

W zimie często zagrożone jest zdrowie i życie osób ubogich i bezdomnych, które nie mogą zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku. Ujemne temperatury i krótkie dni nie sprzyjają też samotnym osobom starszym i przewlekle chorym.

Ośrodek Pomocy Społecznej na Woli zwraca się do mieszkańców z prośbą, by reagowali i zgłaszali pracownikom socjalnym przypadki zagrożenia zdrowia lub życia.

Wspólne działania pozwolą oddalić lub choćby zminimalizować zagrożenie, jakie niesie ze sobą zbliżająca się zima.

W okresie niskich temperatur zwracajmy uwagę na osoby zagrożone czy niemogące samodzielnie zadbać o swój dobrostan. Zwracajmy uwagę na osoby leżące na mrozie, ubrane niestosowanie do pory roku, ale i na sąsiadów potrzebujących  np. codziennych zakupów.

Zgłoszenia można przekazywać:

  • osobiście lub pisemnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Generała Józefa Bema 91, 01-233 Warszawa
  • telefonicznie: 22 571 50 00
  • mailowo: sekretariat@ops-wola.waw.pl

          www.ops-wola.waw.pl