A1k/ 18 listopada, 2022

Akcję „Sedes to nie kosz na śmieci” MPWiK prowadzi od 2013 r., by zachęcić do rozważnego korzystania z całej infrastruktury kanalizacyjnej. Przypominamy, że wyrzucane do sedesu śmieci mogą spowodować zapchanie kanalizacji oraz doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i bardzo kosztowne. Taki zator może sprawić, że ścieki cofną się i zaleją mieszkanie, ogród lub ulicę, powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska.

Kliknij i przeczytaj List do mieszkańców od MPWIiK – Sedes to nie kosz na śmieci