Organizacyjny/ 19 lutego, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o dostęp do modułu S_NET zawierającego informacje o rozliczeniach poszczególnych lokali.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją:

KROK 1

Zapoznaj się z Regulaminem korzystania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej “MIŁA”. Treść Regulaminu dostępna tutaj -> POBIERZ REGULAMIN

KROK 2

Pobierz osobiście w sekretariacie Spółdzielni wniosek o wydanie hasła. Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu ma wyłącznie charakter wzoru. Nie drukuj go i nie przesyłaj do nas pocztą. Wniosek wysłany pocztą pozostanie bez rozpatrzenia.

KROK 3

Czytelnie wypełniony wniosek złóż w sekretariacie. Jeśli pracownik przyjmujący wniosek nie zna cię osobiście poprosi o okazanie dowodu osobistego wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości.

Wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie jeśli nie zapoznasz się uprzednio z Regulaminem, o którym mowa w KROK 1.

KROK 4

Oczekuj na kontakt pracownika Spółdzielni, który poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku i sposobie odebrania wygenerowanego dla Ciebie loginu i hasła do konta S_NET.

KROK 5

Podczas pierwszego logowania za pomocą loginu i hasła startowego zmień hasło w module na osobiste, znane wyłącznie Tobie.

PAMIĘTAJ!

  • Moduł S_NET nie posiada opcji „Odzyskaj hasło”. Jeśli utracisz hasło do modułu S_NET będziesz musiał ponownie przyjść do Spółdzielni i złożyć wniosek o wygenerowanie hasła startowego.
  • Nikt poza Tobą nie będzie znał hasła, które wygenerujesz. Nie udostępniaj swojego hasła innym.
  • Wszelkie nieprawidłowości w działaniu panelu należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: sekretariat@smmila.pl