Organizacyjny/ 9 stycznia, 2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o uzyskanie hasła do nowego panelu dla członków Spółdzielni dostępnego w opcji o zalogowaniu, który służy do zapoznawania się
z dokumentami organów Spółdzielni.  TO NIE JEST HASŁO DO SYSTEMU S.NET.

Hasło do aplikacji S.NET, która służy do sprawdzania stanu konta lokalu, będzie generowane
i wydawane oddzielnie. Komunikat o wydawaniu haseł do aplikacji S.NET pojawi się niebawem
w aktualnościach.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją:

KROK 1

Zapoznaj się z Regulaminem korzystania ze strony internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej “MIŁA”. Treść Regulaminu dostępna tutaj -> POBIERZ REGULAMIN

KROK 2

Pobierz osobiście w sekretariacie Spółdzielni wniosek o wydanie hasła do panelu dostępnego dla członków Spółdzielni w opcji po zalogowaniu. Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu ma wyłącznie charakter wzoru. Nie drukuj go i nie przesyłaj do nas pocztą. Wniosek wysłany pocztą pozostanie bez rozpatrzenia.

KROK 3

Czytelnie wypełniony wniosek złóż w sekretariacie. Jeśli pracownik przyjmujący wniosek nie zna cię osobiście poprosi o okazanie dowodu osobistego wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości.

Wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie jeśli nie zapoznasz się uprzednio z Regulaminem,
o którym mowa w KROK 1.

KROK 4

Sprawdzaj skrzynkę e-mail. Po weryfikacji twojego członkostwa w Spółdzielni link do wygenerowania hasła oraz do panelu dostępu do strony www zostanie przesłany na adres e-mail, który podałeś we wniosku nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Oczywiście postaramy się wysłać link jak najszybciej.

KROK 5

Po kliknięciu w link do generowania hasła postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.

Nikt poza Tobą nie będzie znał hasła, które wygenerujesz. Nie udostępniaj swojego hasła innym.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu panelu należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail: sekretariat@smmila.pl