a1k/ 3 grudnia, 2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „MIŁA” uprzejmie informuje, że w trosce o Państwa dane osobowe oraz z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) pracownicy Spółdzielni upoważnieni są do udzielania informacji telefonicznej lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) wyłącznie po przeprowadzeniu weryfikacji osoby uprawnionej do uzyskania informacji.

W celu ustalenia hasła do kontaktów „na odległość” osoba posiadająca prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni lub przez taką osobę upełnomocniona powinna zgłosić się osobiście do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego w siedzibie Spółdzielni, ul. Anielewicza 23 A, pok. nr 9 w celu weryfikacji uprawnień do udzielania informacji oraz złożyć w Spółdzielni wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz kontaktowy.

Z uwagi na okres urlopowy zapraszamy Państwa do składania formularzy od dnia 01 września 2018 r.