Adriana Nowacka/ 14 maja, 2024

Uprzejmie informujemy, że materiały na Walne Zgromadzenie Członków S.M. „MIŁA”, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2024 r. są od dziś (14 maja 2024 r.) dostępne będą dla Członków Spółdzielni i ich Pełnomocników, w sekretariacie Zarządu przy ul. Anielewicza 23 A, pok. 12 oraz – dla Członków Spółdzielni – na stronie internetowej, w opcji po zalogowaniu, w zakładce -> DOKUMENTY -> WALNE ZGROMADZENIA -> WALNE ZGROMADZENIE 2024.