Organizacyjny/ 22 września, 2022

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dostępne są dla Członków Spółdzielni od dnia 23 września 2022 r. (piątek) w sekretariacie Spółdzielni – pok. 12.

Materiały dostępne są również dla członków Spółdzielni na stronie internetowej, w zakładce DOKUMENTY > WALNE ZGROMADZENIE > WALNE ZGROMADZENIE 2022, w opcji po zalogowaniu.