Organizacyjny/ 22 czerwca, 2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “MIŁA” uprzejmie informuje, że z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w terminie późniejszym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O terminie Walnego Zgromadzenia zostaną Państwo poinformowani.